Galaxy Ltd tas-Siġġiewi tagħti €1,000 lid-Dar tal-Providenza

Is-Sinjura Mary Anne Zarb, Direttur ta’ Galaxy Ltd. li għandha l-uffiċini tagħha fis-Siġġiewi, ippreżentat ċekk ta’ €1000 lil Fr Martin Micallef Direttur tad-Dar tal-Providenza fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mit-twaqqif tal-kumpanija. Galaxy Ltd hija kumpanija ċċertifikata li tipproduċi u tissuplixxi cards, passaporti u dokumenti oħra ta’ sigurtà għall-gvernijiet u azjendi privati.

Fr Martin irringrazzja lis-Sinjura Zarb għas-solidarjetà li Galaxy Ltd uriet mad-Dar tal-Providenza f’sena li fiha hija wkoll qed tfakkar il-50 sena mit-twaqqif tagħha minn Mons. Mikiel Azzopardi.