“Id-Dar tal-Providenza goes Disney”

Id-Dar tal-Providenza ħasbet li ttella’ attività bl-isem “Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, għar-residenti tagħha. Il-produzzjoni marbuta mal-karattri ta’ Disney saret bejn id-19 u t-22 ta’ Ottubru 2020. Minkejja s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa, id-Dar mxiet mal-protokolli kollha maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u taħt il-gwida tagħhom l-attività saret fuq erbat ijiem biex b’hekk ir-residenti tal-fletts setgħu jibqgħu fi gruppi għalihom mingħajr ma jitħalltu ma’ xulxin.

Żgur li r-residenti apprezzaw din l-attività u ħadu gost b’din il-produzzjoni li uħud mill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza ppreparaw għalihom f’dan iż-żmien xi ftit jew wisq diffiċli tal-pandemija COVID-19.

“Id-Dar tal-Providenza Goes Disney”, kienet attività sabiħa fejn l-Ability Promoters taħt id-direzzjoni ta’ David Muscat bl-għajnuna ta’ Loralie Scerri taħt is-superviżjoni ta’ Margaret Vella, flimkien mad-dipartiment tal-Fiżjoterapija, qasmu bejniethom it-talent tal-kant u l-animazzjoni biex iferrħu lir-residenti ta’ din id-Dar.

Minn qalbna nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li kienu ta’ appoġġ kbir għalina biex din l-attività setgħet tittella’ fosthom il-kumpaniji Louie Noir Academy u Cheeramigos Animation Group li pprovdew il-kostumi, flimkien mal-kumpanija Audio System li pprovdiet LED Screens.