Id-Dar tal-Providenza ssellem lis-Sur John Micallef, eks amministratur tad-Dar.

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja għażiża tas-Sur John Micallef eks ammistratur tad-Dar tal-Providenza, li miet nhar l-Erbgħa 3 ta’ Mejju 2023. Il-funeral tiegħu sar fil-5 ta’ Mejju fil-knisja tal-Madonna tal-Karmnu, l-Imdina.

Is‑Sur John Micallef bin Carmelo u Imelda née Caruana twieled Ħal Qormi fil‑11 ta’ Jannar 1943.  Hu kien il‑kbir fost disat aħwa.  Meta kellu 11‑il sena, il‑familja tiegħu marret toqgħod il‑Gzira.

Wara li temm l‑istudji tiegħu, John uża t‑taħriġ tiegħu biex jgħin lil ħaddieħor fil‑bżonn.  Huwa siefer barra minn Malta u fost oħrajn ħadem bħala Direttur tal‑Family Centre fi ħdan id‑Dipartiment tal‑Għajnuna Soċjali f’Londra u Ontario fil‑Kanada. Ix‑xogħol prinċipali tiegħu kien fost familji f’diffikultajiet.

Meta ġie lura Malta, beda jgħin lil Mons. Mikiel Azzopardi u fl‑1980 beda jaħdem fid‑Dar tal‑Providenza.  Fl‑1984 ġie maħtur it‑tielet amministratur tad‑Dar u baqa’ f’din il‑kariga għal 20 sena sakemm irtira fl‑2004.  Hu baqa’ jagħti l‑għajnuna tiegħu lid‑Dar anke wara li rtira.

Hu kien ukoll President tat‑Terz Ordni Karmelitan (Fergħa Lunzjata), President u fundatur taċ‑Circolo Cultural Hispanico Maltes, membru fil‑Kummissjoni Emigranti u Refuġjati kif ukoll membru tal‑Philatelic Society of Malta.

John kien miżżewweġ lil Victoria née Moreno u kellu tlett itfal, John Charles, Imelda u Paquita.

Inwasslu l-kondoljanzi lill-familjari tiegħu. Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilu, jistrieħ fil-paċi. Ammen.