Id-Dar tal-Providenza tilqa’ bil-ferħ il-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Id-Dar tal-Providenza tilqa’ bil-ferħ il-ħatra tas-Sur Jesmond Saliba bħala l-Kummissarju l-ġdid għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Nemmnu li bħala persuna li ħadem u għandu għal qalbu ħafna dan is-settur, is-Sur Saliba, minkejja li issa se jkollu rwol ta’ regolatur, jista’ jifhem aktar il-kontribut li l-għaqdiet volontarji taw u qiegħdin jagħtu f’pajjiżna, kif ukoll il-limitazzjonjiet u d-diffikultajiet tagħhom.
Filwaqt li nirringrazzjaw lis-Sur Saliba għall-kontribut li ta lid-Dar għal dawn l-aħħar għaxar snin bħala membru fuq il-Bord, nawgurawlu ħidma sfieqa favur Għaqdiet Volontarji aktar trasparenti u kontabbli, imma li fl-istess ħin iħossu li l-Kummissarju qiegħed hemm biex jappoġġjahom kontinwament tul it-triq.

Fr Martin Micallef
Direttur

This post is also available in: English