Il-Ġimgħa Mqaddsa fid-Dar tal-Providenza

Il-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa kienet iċċelebrata fid-Dar tal-Providenza kemm għar-residenti u l-ħaddiema kif ukoll il-pubbliku in ġenerali.

Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew bil-festa tal-Madonna tad-Duluri b’żewġ quddisiet fil-Kappella tad-Dar kif ukoll bit-tberik tar-rappreżentazzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fis-Sala San Pawl. Komplew bit-tifkira ta’ Ħadd il-Palm, il-quddiesa ta’ Ħamis Ix-Xirka bil-ħasil tar-riġlejn, iċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira solenni tal-Passjoni tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira u fl-aħħarnett bit-tifkira solenni tal-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Għall-ħaddiema saru żewġ korsijiet qosra ta’ Eżerċizzi Spiritwali. Bil-Malti minn Dun Karm Mercieca u bl-Ingliż minn Fr Conrad Grech, Ġiżwita.

Il-paċi ta’ Kristu Rxoxt tkun magħkom ilkoll.

This post is also available in: English