Il-Girl Guides iqattgħu tlitt ijiem fl-għelieqi tad-Dar tal-Providenza

Kamp nazzjonali maħsub biex jippromwovi suġġetti bħax-Xjenza, Tekonoloġija, Inġinerija u Matematika sar taħt it-tined fl-għelieqi tad-Dar tal-Providenza. Madwar 100 girl guides ġew minn gruppi li jeżistu f’għadd ta’ rħula u ħadu sehem fil-kamp tat-tlitt ijiem. Matulu t-tfajliet iffamiljarizzaw ruħhom ma’ suġġetti xjentifiċi b’mod prattiku u ħolistiku.

Il-Kunsill għax-Xjenza u Teknoloġija (MCST) ta l-appoġġ tiegħu għal din l-inizjattiva bħala parti mill-isforzi li qed isiru biex ix-xjenza ssir aktar popolari fost iż-żgħażagħ