Studenti mill-Università Pontificia Salesiana jżuru d-Dar tal-Providenza

Grupp ta’ studenti tal-kateketika mill-Università Pontificia Salesiana f’Ruma kienu fid-Dar tal-Providenza biex jaraw mill-qrib il-ħidma tal-kateskisti fi SPRED (Special Religious Development – Żvilupp Reliġjuż Speċjali). L-iskop ta’ din il-katekeżi huwa li r-residenti b’diżabilità intelletwali jiġu mgħejuna jikbru wkoll fil-fidi tagħhom. Matul is-sena kull resident jieħu sehem ukoll fil-quddiesa tal-familja SPRED bl-akkompanjament tal-katekisti ajjutanti

Il-grupp ta’ studenti raw ukoll il-mużew ta’ Mons Mikiel Azzopardi u ngħataw tagħrif dwar id-Dar tal-Providenza minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar. Huma kienu għal żjara ta’ tliet ijiem biex jaraw ir-rejaltajiet li għandhom x’jaqsmu mal-katekeżi f’Malta w Għawdex.