Il-Komunità Agostinjana Maltija żżur id-Dar tal-Providenza

Fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ħniena, il-patrijiet tal-Komunità Agostinjana f’Malta għamlu żjara lid-Dar tal-Providenza. Huma kellhom l-opportunità jisimgħu dwar il-viżjoni, il-missjoni u l-valuri tad-Dar kif ukoll dwar il-ħidma li twettaq. Huma żaru l-kmamar multisensorjali, il-gym, il-bitħa fejn hu midfun Dun Mikiel Azzopardi kif ukoll il-Mużew iddedikat għalih u l-kappella.

Il-Professur Patri Salvino Caruana f’isem il-Komunità Agostinjana ippreżenta donazzjoni lil Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar.