Inawgurat proġett infrastrutturali ġdid tat-Teknoloġija Informatika fid-Dar tal-Providenza

Il-President ta’ Malta, Dr George Vella, dalgħodu inawgura proġett infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informatika tal-għola livell fid-Dar tal-Providenza. Il-Proġett sar b’investiment ta’ €100,000, għaxar kilometri ta’ cable, ‘l fuq minn elfejn siegħa ta’ volontarjat, aktar minn erba’ mitt point, tagħmir ta’ networking u madwar sittin punt ta’ aċċess għall-WiFi. Sar xoghol estensiv ta’ networking fejn inbidlet l-infrastruttura kollha tal-ICT fil-ħdax-il blokk li hemm fid-Dar u gie introdott WiFi fl-inħawi kollha tal-kumpless tas-Siġġiewi.

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, qal li bis-saħħa tal-għajnuna mogħtija mill-MITA Cares, id-Dar se tibda tgawdi minn dan proġett tat-Teknoloġija tal-Informatika li l-benefiċċjarji l-ewwel u qabel kollox se jkunu r-residenti li jużaw jew li se jkunu qed jużaw is-servizzi residenzjali fiż-żmien li ġej. Infrastuttura tajba u aġġornata tfisser mhux biss li x-xogħol amminstrattiv jista’ jkun aktar effiċjenti imma li din tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju għar-residenti, familjari u viżitaturi. Jibqa’ l-fatt li Organizzazzjoni mhux Governattiva (NGO) bħad-Dar tal-Providenza, li tiddependi fuq il-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawdxi, ħafna drabi ma tistax twettaq proġetti ta’ ċerta portata anke jekk ma tistax tgħaddi mingħajrhom mingħajr l-appoġġ professjonali u anke finanzjarju minn entitajiet governattivi, parastatali jew kummerċjali biex twettaq dan. “Illum”, tenna Fr Martin, “qegħdin ninawguraw twettiq ta’ ħolma li kellna imma li żgur li mingħajr il-MITA Cares ma setgħetx tkun irrealizzata.”

Fr Martin żied jgħid li meta l-MITA emmnet fl-importanza ta’ dan il-proġett kienet qed turi li temmen f’dak li tesiġi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, li tagħha Malta hija firmatarju, jiġifieri li l-Istati Membri jridu jippromwovu aċċess lill-persuni b’diżabilita’ għal teknoloġiji u sistemi ġodda ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni, inkluż l-internet.

Illum id-dinja tal-Informatika fetħet dinja ta’ opportunitajiet kbar lill-persuni b’diżabilità biex itejjbu l-edukazzjoni tagħhom, għarfien akbar tad-dinja ta’ madwarhom, l-inklużjoni, ħbiberiji kif ukoll biex jaħtfu opportunitajiet ta’ xogħol li jistgħu jinqalgħu.

Fr Martin irringrazzja lill-Gvern, rappreżentat mis-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo, ta’ din l-għajnuna li ngħatat mill-MITA għat-twettiq ta’ dan il-proġett li sar b’investiment hekk qawwi u bil-ħidma tal-ħaddiema kollha tagħhom li ħadmu b’qalb kbira, bi professjonalità kbira u anke b’mod volontarju fuq dan il-proġett. Huwa temm billi irringrazzja lill-President, Dr George Vella għall-preżenza tiegħu u li aċċetta li jinawgura proġett ieħor li l-MITA Cares qed tagħmel b’qalb soċjali.

Kelliema oħra kienu s-Sur Wayne Valentine, Project Coordinator, is-Sur Tony Sultana, Ċermen Eżekuttiv tal-MITA, Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo u l-President, Dr George Vella li għamel id-diskors tal-għeluq.

This post is also available in: English