Jitfakkar it-33 Anniversarju tal-mewt ta’ Dun Mikiel Azzopardi, Fundatur tad-Dar tal-Providenza

Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, illum iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar biex jitfakkar it-tlieta u tletin anniversarju mill-mewt ta’ Mons Mikiel Azzopardi, li waqqaf id-Dar fl-1965. Dun Mikiel, kif kien magħruf l-aktar, twieled fil-Belt Valletta fl-10 ta’ Frar 1910 u miet fit-13 ta’ Mejju 1987.

Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti tal-COVID-19 ma setgħetx issir il-quddiesa kommemorattiva li ilha ssir għal-bosta snin. Għaliha kienu jattendu membri tal-Azzjoni Kattolika Maltija (AKM) immexxijja mill-President, is-Sur Josef Debono, residenti u ħbieb tad-Dar.

This post is also available in: English