L-Eden Leisure Group b’solidarjetà mad-Dar tal-Providenza

Kull xahar, impjegati tal-Eden Leisure Group jagħtu parti mis-salarju tagħhom lid-Dar tal-Providenza li, kif jaf kulħadd, għal dawn l-aħħar 55 sena (Id-Dar tfakkar il-55 Anniversarju tat-twaqqif tagħha fit-13 ta’ Settembru) kienet u tibqa’ tiddependi mid-donazzjonijiet tal-benefatturi tagħha u mill-poplu ta’ Malta w Għawdex biex tkun tista’ twettaq il-ħidma tagħha.

B’rabta mal-Jum Dinji għall-Karità, is-CEO tal-Eden Leisure Group, Simon De Cesare ippreżenta ċekk lil Dr George Grech, it-tabib tad-Dar u Ms Remona Cuschieri, Services Coordinator tad-Dar.

L-Eden Leisure Group jinkoraġġixxi l-impjegati tiegħu kif ukoll ta’ kumpaniji oħra biex jagħmlu parti minn din l-inizjattiva. Kif ngħidu bil-Malti kull qatra tgħin.
Kumpaniji interessati jistgħu jiksbu aktar informazzjoni dwar din l-iskema permezz ta’ imejl fuq info@dartalprovidenza.org jew billi jċemplu fuq 2146 2844.
Impjegati li jixtiequ jidħlu f’din l-iskema għandhom jikkunttajaw l-HR Manager tal- kumpanija tagħhom. Jekk il-kumpanija tagħhom mhix diġà parti minn din l-iskema huma għandhom jinkoraġġixxu lil min iħaddimhom biex jagħmel dan.