Pellegrinaġġ Marjan f’Ta’ Pinu mir-residenti, ħaddiema u voluntiera Tad-Dar tal-Providenza

Nhar is-Sibt 12 ta’ Ottubru 2019, numru sabiħ ta’ residenti, ħaddiema u voluntiera tad-Dar tal-Providenza għamlu pellegrinaġġ Marjan fis-Santwarju Ta’ Pinu, f’Għawdex fl-okkażjoni tal-400 sena minn meta tpitter il-kwadru mirakoluż tal-Madonna Ta’ Pinu fl-1619 u tħallas minn Pinu Gauci, li minnu ġej l-isem tal-Madonna Ta’ Pinu.

Dawk kollha li attendew ħadu sehem f’quddiesa fl-istess Santwarju li tmexxiet minn Fr Martin Micallef. L-omelija saret minn Fr Gerald Buhagiar, Rettur tas-Santwarju.
Wara, dawk kollha preżenti attendew għal ikla flimkien ix-Xlendi.

Kien fl-1883, nhar it-22 ta’ Ġunju, li x-xebba Karmni Grima semgħet il-leħen tal-Verġni Marija mill-Kwadru tagħha jsejħilha: “Ejja, ejja…”, u meta daħlet fil-kappella mill-ġdid il-leħen mill-kwadru talabha biex “tgħid tliet Ave f’ġieħ it-tlitt ijiem li ġismi dam fil-qabar”. Imma l-ġrajja Ta’ Pinu ma tiqafx hawn. Lil Franġisk Portelli, ġuvni mill-Għarb, ħabib u ġar ta’ Karmni u devot kbir tal-Madonna Ta’ Pinu, li spiss kien jinġabar jitlob fis-skiet tal-kappella, il-Madonna wkoll talbitu: “Ħabrek biex tkun devot lejn il-pjaga tal-ispalla ta’ Ibni li kienet magħmula mis-salib, waqt li kien tiela’ għall-Kalvarju, u ħabrek ħalli anki l-oħrajn ikollhom l-istess devozzjoni”.

This post is also available in: English