Premjijiet Inizjattiva fuq il-post tax-xogħol 2018

It-Taqsima tal-Maintenance tad-Dar tal-Providenza ingħatat il-Premju Inizjattiva bħala Tim fuq il-post tax-xogħol għal din is-sena waqt li Mary Caruana, Supervisor fil-kċina, ingħatat il-Premju għal Inizjattiva Personali. Nominati wkoll kienu il-flat Warda (Tim) u Anna Marshall, Analisa Cutajar, Rita Vella u Maritess Nava (Personali).
L-għoti ta’ dawn il-premjijiet sar waqt ir-riċeviment tal-ħaddiema li sar nhar it-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018, fil-Limestone Heritage, fis-Siġġiewi.
Ingħataw ukoll tifkiriet lil għadd ta’ ħaddiema. Mario Sciberras, Nicolette Ciappara u Raphaella Saliba li għalqu 20 sena jaħdmu fid-Dar tal-Providenza waqt li Mary Caruana, Mario Balzan, Francis X. Farrugia u Mary Cassar li se jirtiraw.

This post is also available in: English