Premju Ewropew għad-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza, deskritta bħala monument tal-ħniena, ingħatat il-Premju taċ-Ċittadin 2021 tal-Parlament Ewropew għal Malta, b’rikonoxximent tal-espressjoni li jagħti l-aħjar valuri Maltin u Ewropej.

In-nomina tad-Dar tal-Providenza, imressqa mill-MEPs Roberta Metsola u David Casa, qalet li l-missjoni tal-proġett li jipprovdi djar b’ambjent simili għall-familja, hija waħda li tintegra u tagħti s-setgħa lin-nies b’diżabilità fil-komunità, f’konformità man-normi u l-valuri tal-UE, u dan ix-xogħol kompla jitwettaq anke fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonalment diffiċli tas-sena l-oħra.

Fr Martin Micallef, id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, esprima l-apprezzament tar-rikonoxximent mill-Parlament Ewropew u qal li l-istrateġija tal-Unjoni Ewropeja għall-persuni b’diżabilità bejn l-2021 u l-2030 hija mibnija madwar ir-rikonoxximent tad-drittijiet mogħtija fil-pajjiżi varji minn pajjiżi oħra fl-Ewropa, ħajja independenti u, fejn possibbli, awtonoma u t-tneħħija tad-diskriminazzjoni u l-ħolqien ta’ opportunitajiet indaqs f’kull livell possibbli.

Fr Martin saħaq kif dawn jintisġu mal-kunċett ta’ dinjità, l-qofol ta’ dak kollu li nbeda minn Mons Mikiel Azzopardi meta ħolom u beda jaħdem fuq il-proġett tad-Dar tal-Providenza li tant Maltin u Għawdxin emmnu fih u sostnew tul is-snin.

Huwa żied jgħid li rikonoxximent ta’ din il-ħidma fuq livell Ewropew “ikompli jinkoraġġina fl-impenn tagħna, biex ħidmietna fid-Dar tal-Providenza tkompli tissaħħaħ, u s-sens ta’ dinjità lill-persuni b’diżabilità, jkompli jitkattar f’kull ħidma li ssir f’dan il-qasam.”

Il-Kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, Dr Mario Sammut, qal li minkejja d-diffikultajiet li ħabbtet magħhom waqt il-pandemija, id-Dar tal-Providenza kompliet tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Żied jgħid li x-xogħol eċċellenti li sar f’ċirkostanzi tant diffiċli juri l-aqwa tal-valuri Ewropej. Ir-rikonoxximent ta’ dan l-isforz u ta’ din id-dedikazzjoni huwa ta’ importanza kbira għall-Parlament Ewropew, u għalhekk dan il-Premju.

Hekk kif ippreżenta l-midalja tal-Premju taċ-Ċittadin lid-Direttur tad-Dar tal-Providenza, l-MEP Alex Agius Saliba qal li d-Dar tal-Providenza u l-proġett tagħha ‘Monument tal-Ħniena’ juri lill-Istituzzjonijiet Ewropej kollha “dak li l-Maltin konnha diġà privileġġjati li nkunu nafu.” Huwa faħħar ix-xogħol li tagħmel id-Dar tal-Providenza u lil Fr Martin personalment għall-ħidma bi spirtu ta’ komunita li jinħass mar-raħal kollu tas-Siġġiewi.

Il-Premju taċ-Ċittadin Ewropew jingħata kull sena għal kisbiet eċċezzjonali minn ċittadini fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropeja. Eliġibbli huma proġetti nazzjonali, transkonfinali u pan-Ewropej li jippromwovu integrazzjoni u kooperazzjoni eqreb, kif ukoll il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea: dinjità, ugwaljanza, solidarjetà, ġustizzja, drittijiet u libertajiet taċ-ċittadini.

Iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni li saret il-Ġimgħa fl-uffiċċju Malti tal-Parlament Ewropew fil-Belt Valletta se tkun segwita minn ċerimonja Ewropea ta’ premjazzjoni fi Brussell għaċ-ċittadini rikonoxxuti b’dan il-premju għas-snin 2020 – 2021 fl-Istati Membri differenti tal-UE.

This post is also available in: English