Sejħa għal Care workers

Id-Dar tal-Providenza għandha bżonn timpjega
Care Workers fis-Siġġiewi u B’Kara

Min hu interessat għandu jibgħat CV
permezz tal-emajl fuq: info@dartalprovidenza.org 
jew lil-indirizz hawn taħt 

The Director
Id-Dar tal-Providenza
Lapsi Road is-Siġġiewi SĠW 2822