Entries by Nadine Camilleri Cassano

Sabiħ li tagħti: Id-Dar tal-Providenza tappella għall-għajnuna wara investiment sostanzjali biex tħares is-saħħa tal-ħaddiema u r-residenti waqt il-pandemija

Id-Dar tal-Providenza qed tniedi kampanja bl-isem ta’ “Sabiħ li tagħti” biex tiġbor fondi bl-għan li tkun tista’ tibqa’ tagħti s-servizzi professjonali lir-residenti tagħha. Dan hekk kif matul dawn l-aħħar xhur fejn pajjiżna ntlaqat mill-imxija tal-coronavirus, mhux biss naqsu drastikament id-donazzjonijiet li hi tiddependi fuqhom iżda żdiedu bil-qawwi l-ispejjeż biex titħares is-saħħa tal-ħaddiema u r-residenti. L-amministratur […]

Festa għal Familja kollha fid-Dar tal-Providenza bejn l-4 u 6 ta’ Lulju

Il-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza ser jiġi trasformat f’żona ta’ divertiment għal familja kollha, meta bejn l-4 u s-6 ta’ Lulju ser issir il-Maratona tal-Volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza. Fiona Cauchi, Danica Muscat, Kurt Cassar, Malcolm Pisani, Animae Choir, Chris u Moira, Enya Magri, Kurt Calleja, il-Greenfields, Michela Dalli, JAnvil, Tiziana Calleja’s Teens, il-kor ta’ Gillian Attard, Gaia […]

A feast of talent and fun for all the family at Dar tal-Providenza

Some of Malta’s best talent will be taking part in this year’s edition of the Volleyball Marathon in aid of Id-Dar Tal-Providenza which will be held between the 4th and 6th of July 2014. Fiona Cauchi, Danica Muscat, Kurt Cassar, Malcolm Pisani, Animae Choir, Chris and Moira, Enya Magri, Kurt Calleja, The Greenfields, Michela Dalli, […]

Ikkommemorat Mons Mikiel Azzopardi

“Jalla l-poplu Malti jibqa’ jkollu qalb ġeneruża li tgħożż u ssostni lid-Dar tal-Providenza.” Dan qalu l-Isqof Awżiljarju Mons Charles J. Scicluna waqt Ċelebrazzjoni Ewkaristika li L-Azzjoni Kattolika Maltija u d-Dar tal-Providenza għamlu għal ruħ Mons Mikiel Azzopardi li disa’ w erbgħin sena ilu waqqaf id-Dar biex tilqa’ fiha persuni b’diżabiltajiet. Fl-omelija tiegħu, Mons Scicluna qal […]

Mons Mikiel Azzopardi Commemorated

“May the Maltese people continue to love and sustain Id-Dar tal-Providenza.” Auxiliary Bishop Mgr. Charles J. Scicluna said this during a Mass that the Malta Catholic Action and id-Dar tal-Providenza celebrated to commemoprate the death of Mgr. Mikiel Azzopardi who forty-nine years ago founded the Home in Siġġiewi for persons with disabilities.

€4020 raised so far through Ascent Software’s fund raising events

€4020 have been raised to date through Ascent Software’s two fund raising events towards Id-Dar tal-Providenza: Climb of Mt Etna last March and an Ascent Adrenaline Day at the Marsascala Family Park earlier this April. People can still donate and see the updated counter through this link: http://fundraising.ascentsoftware.eu  Twelve employees of Ascent Software of Luqa […]

€4020 miġbura s’issa bis-saħħa ta’ Ascent Software

€4020 inġabru s’issa permezz ta’ żewġ attivitajiet organizzati minn Ascent Software biex jinġabru flus b’risq Id-Dar tal-Providenza: Tlugħ tal-Muntanja Etna f’Marzu li għadda u Ascent Adrenaline Day fil-Park tal-Familja f’Marsaskala aktar kmieni dan ix-xahar. Min irid għadu jista’ jagħmel id-donazzjoni tiegħu u jara l-counter bl-ammont miġbur s’issa permezz tal-link: http://fundraising.ascentsoftware.eu  Tnax-il impjegat ta’ Ascent Software […]