Entries by Nadine Camilleri Cassano

Ikkommemorat Mons Mikiel Azzopardi

“Jalla l-poplu Malti jibqa’ jkollu qalb ġeneruża li tgħożż u ssostni lid-Dar tal-Providenza.” Dan qalu l-Isqof Awżiljarju Mons Charles J. Scicluna waqt Ċelebrazzjoni Ewkaristika li L-Azzjoni Kattolika Maltija u d-Dar […]