Villa Mons Gonzi

Mons. Azzopardi bena l-ewwel residenza għall-persuni b’diżabilità f’Malta fuq l-art li sal-1962 kien hemm ir-rest camp tan-navy fil-limiti tas-Siġġiewi u li aktar tard inkriet mill-Gvern ta’ Malta lill-Moviment tal-Azzjoni Kattolika. Ir-residenza, li bdiet tinbena f’Diċembru tal-1965, issemmiet Villa Monsinjur Gonzi, l-Arċisqof ta’ Malta ta’ dak iż-żmien li ta s-somma ta’ Lm3000 (madwar €7000) u li hu kien qala’ fl-okkażjoni tat-80 sena tiegħu.

Il-bini jinkludi kunvent għas-sorijiet tal-kongregazzjoni ta’ Santa Ġiovanna Antida Thouret li marru joqogħdu fih fit-12 ta’ Jannar 1968. Huma kienu l-ewwel support workers tad-Dar tal-Providenza mgħejuna mill-volontiera u aktar tard minn ħaddiema lajċi. Is-sorijiet baqgħu jagħtu s-servizz tagħhom full-time sal-lum.

Fi Frar 1968 Villa Monsinjur Gonzi fetħet il-bibien tagħha biex tilqa’ l-ewwel grupp ta’ residenti tad-Dar tal-Providenza.

Fit-tmeninijiet din ir-residenza twaqqgħet u reġgħet inbniet kif narawha llum. Fiha hemm tliet flettijiet: San Ġużepp, Jasmine u San Nikola. Mill-2013 hemm ukoll kamra multisensorjali.

This post is also available in: English