Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja tas-Sinjura Blanche Mifsud, eks voluntiera tad-Dar

Id-Dar tal-providenza ssellem il-memorja għażiża tas-Sinjura Blanche Mifsud, li kienet voluntiera tad-Dar għal bosta snin u li mietet nhar l-Erbgħa 19 ta’ Jannar 2022 fl-età venerabbli ta’ 92 sena. Fis-sena 2011, hija kienet ingħatat il-Premju Dun Mikiel Azzopardi bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħha flimkien mal-mibki Fr Lino Cardona SJ u Mary Versin.

Is-Sinjura Blanche Mifsud twieldet Ħaż-Żabbar fl-1925.  Hi żżewġet lil Kostantino Mifsud u kellhom żewġt itfal – Stephen u Elena. Meta romlot fl-1981, is-Sinjura Mifsud talbet lil Monsinjur Azzopardi, li kien ħu r-raġel t’oħtha, biex tibda tgħin fid-Dar tal-Providenza.  Minn dak iż-żmien u għal bosta snin baqgħet tagħti jumejn fil-ġimgħa f’ħidma volontarja fid-Dar, l-aktar fil-Bazaar, sakemm irtirat.

Il-Mulej jagħtiha l-mistrieħ ta’ dejjem.

This post is also available in: English