Il-Malta Institute of Accountants jappoġġja l-ħidma tad-Dar tal-Providenza

Is-somma sabiħa ta’ €4,000 kienet ippreżentata mill-Malta Institute of Accountants lid-Dar Tal-Providenza. Din id-donazzjoni kienet tinkludi wkoll donazzjonijiet li taw il-membri tal-istess Istitut, dan l-aħħar xahar kif ukoll somma li nġabret waqt attivita soċjali annwali mtellgħa għall-membri.

Is-Sur William Spiteri Bailey, President tal-Malta Institute of Accountants qal li jemmen li l-Istitut għandu rwol doppju fis-soċjeta. “Nemmnu li għandna numru ta’ funzjonijiet x’naqdu u minn dawn il-funzjonijiet joħroġ il-bżonn tar-rwol tagħna li nkunu qrib is-soċjeta u nidħlu għal proġetti ispirati mill-kunċett tal-ġid komuni. Din is-sena l-Istitut għażel li jappoġġa kawza nobbli mresqa lilu mill-Advocacy for Legacy dik tad-Dar Tal-Providenza.”

Fr. Martin Micallef, Directtur tad-Dar Tal-Providenza rringrazzja lill-MIA għal din id-donazzjoni ġeneruża. Huwa qal li hu ta’ pjaċir għalih li l-MIA għamlet tagħha l-kunċett li jagħti jagħti saħħa lil individwi u jappoġġjohom biex jgħixu ħajja dinjituża bil-ħolqien ta’ ambjent tajjeb għal kulħadd li jkabbar il-potenzjal u l-abilta tagħhom. Huwa rringrazzja lill-membri tal-Istitut li ħadu din l-Inizzjattiva u appoġġjaw il-kawża tagħna.

Is-Sur Jesmond Saliba, fundatur tal-A4L (Advocacy for Legacy), rringrazja lil Malta Institute of Accountants li ġentilment appoġġjaw din l-inizjattiva. Ispirata mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali, l-inklużjoni soċjali u r-rispett lejn id-dinjita umana, Advocacy for Legacy hi komessa li tmexxi l-quddiem l-opportunitajiet tal-ħajja kif ukoll opportunitajiet għas-soċjeta Maltija b’enfasi speċjali fuq li tagħti s-saħħa lil dawk l-aktar vunerabbli, fosthom it-tfal, mir-riskji marbutin ma’ inklużjoni soċjali biex jiġi rrealiżżat il-potenzjal u jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom.

Caption Il-President tal-Malta Institute of Accountants (MIA) William Spiteri Bailey jippreżenta d-donazzjoni ta’ €4,000 lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza. Preżenti wkoll kien hemm Ms Maria Cauchi Delia CEO ta’ l-MIA, Ms Analise Sammut, Events and Relationship Coordinator ta’ l-MIA, Ms Nadine Camilleri Cassano Amministratur tad-Dar Tal-Providenza u Jesmond Saliba Fundatur ta’ Advocacy for Legacy.

This post is also available in: English