L-10 ta’ Frar 1910 – L-10 ta’ Frar 2022

Il-112-il Anniversarju mit-Twelid ta’ Mons. Mikiel Azzopardi

Il‑Ħamis, 10 ta’ Frar 2022  jaħbat il‑112‑il Anniversarju mit‑twelid ta’ Mons. Mikiel Azzopardi, il‑fundatur tad‑Dar tal‑Providenza.

Mikiel Azzopardi twieled il‑Belt Valletta, propju f’jum li fih jitfakkar in‑Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, minn Toninu Azzopardi u Amalja née Galea. Huwa tgħammed tliet ijiem wara fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Madonna ta’ Porto Salvo fi Triq Merkanti. Hu rċieva l‑Ewwel Tqarbina fl‑età ta’ sitt snin mill‑Arċisqof Dom Mauro Caruana OSB fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann u sena wara rċieva l‑Griżma tal‑Isqof mill‑Isqof Awżiljarju Mons. Angelo Portelli.

Huwa ħa l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola primarja tal‑Gvern f’Sant Iermu, il‑Belt Valletta, fis‑Seminarju ta’ Għawdex, fil‑Liceo tal‑Belt u fl‑Università Rjali ta’ Malta fejn beda jsegwi l‑kors tal‑Liġi li ma spiċċahx minħabba li ħass is‑sejħa għas‑saċerdozju.

Dun Mikiel kien ordnat saċerdot fit‑22 ta’ Diċembru 1934, fl‑età ta’ 24 sena, mill‑Arċisqof Caruana. Ftit wara l‑ordinazzjoni tiegħu l‑Arċisqof ħatru bħala l‑assistent personali tiegħu. Fl‑1940, sar Assistent Ekkleżjastiku Ġenerali tal‑Azzjoni Kattolika u beda jaħdem biex jorganizza u jxerred dan il‑moviment ekkleżjali tal‑lajċi fil‑parroċċi kollha ta’ Malta u Għawdex.  Fi ħdan l‑Arċidjoċesi ta’ Malta huwa waqqaf ukoll, fost oħrajn, il‑Ġunta Djoċesana għall‑Għaqdiet Kattoliċi u l‑Kunsilli Parrokkjali.

Fil‑ħidma pastorali tiegħu skopra li diversi persuni b’diżabilità f’Malta kienu qed jgħixu fi stat deplorevoli tant li kienu jinħbew fil‑kantini, f’ambjenti inumani għall‑aħħar, fejn kultant lanqas l‑aħwa tagħhom stess ma kienu jkunu jafu bihom. Persuni oħra b’diżabilità kienu spiss jiġu rredikolati fil‑pubbliku jew mibgħuta f’xi sptar li mhux adattat għalihom. Dun Mikiel kien iħoss ukoll li diversi familji ta’ persuni b’diżabilità kellhom bżonn urġenti li jsibu min joffrilhom solliev. Kien hawn li nibtet fih l‑idea li jsib post li fih dawn il‑persuni jsibu ambjent fejn jgħixu – ambjent li jixirqilhom u jirrispetta d‑dinjità tagħhom.

Għaldaqstant, fit‑12 ta’ Settembru 1965, b’donazzjoni ġeneruża ta’ Lm100 mogħtija lilu minn mara li kienet faddlithom biex tmur fuq btala. Dan kien il‑ġenesi tad‑Dar tal‑Providenza, l‑ewwel dar f’Malta li bdiet toffri servizzi residenzjali lill‑persuni b’diżabilità. Sal-lum id‑Dar tal‑Providenza għadha miraklu ħaj tal‑Providenza Divina.

Mons. Mikiel Azzopardi miet fit‑13 ta’ Mejju 1987 fl‑età ta’ 77 sena u ndifen fejn dejjem xtaq, fil‑bitħa tad‑Dar tal‑Providenza stess qalb il‑persuni b’dizabiltà li tant kien iħobb.

Ritratt: Residenti jpoġġu fjuri mal-monument ta’ Mons Mikiel Azzopardi fi Triq Mons. Mikiel Azzopardi fis-Siġġiewi.

 

This post is also available in: English