L-Azzjoni Kattolika Maltija tfakkar id-90 sena mit-twaqqif tagħha

Id-Dar tal-Providenza tixtieq tifraħ lill-Azzjoni Kattolika Maltija fl-okkażjoni ta’ għeluq id-90 sena mit-twaqqif tagħha u tawguralha aktar ħidma fis-snin li ġejjin. L-Azzjoni Kattolika Maltija tul dawn is-snin tat kontribut imprezzabbli b’mod speċjali fil-formazzjoni spiritwali u umana tal-membri tagħha minn kull qasam tas-soċjetà, fl-impenn soċjali u fl-evanġelizazzjoni.
L-Azzjoni Kattolika għandha rabta diretta u inseparabbli mad-Dar tal-Providenza għax kien Dun Mikiel Azzopardi, l-Assistent Ekkleżjastiku tagħha li bl-approvazzjoni tagħha waqqaf id-Dar tal-Providenza fil-post li l-Azzjoni Kattolika kienet akkwistat b’ċens minn għand l-Ammiraljat lura fl-1962.
Id-Dar tal-Providenza tawgura li dan l-anniversarju jkun mument sabiħ ta’ apprezzament mis-soċjetà Maltija għall-ħidma kbira li wettqet l-Azzjoni Kattolika Maltija tul is-snin kif ukoll okkażjoni biex l-istess organizzazzjoni tkompli ssaħħaħ l-impenn fost iż-żgħażagħ u l-adulti biex ikunu melħ li jagħti t-togħma u d-dawl li jdawwal lis-soċjetà tal-llum bil-ħajja u l-impenn nisrani tagħhom.
Inħeġġu lil kull min jista’ jingħaqad mal-Azzjoni Kattolika Maltija għal quddiesa ta’ ringrazzjament immexxija mill-E.T. Mons Joseph Galea-Curmi li ser issir fil-Knisja Arċipretali ta’ San Bastjan, Ħal Qormi nhar il-Ħadd, 16 ta’ Frar fl-4.00pm.