Il-Kap Eżekuttiv il-ġdida ta’ Aġenzija Sapport iżżur Dar Shalom fiż-Żurrieq

Is-Sinjura Ruth Sciberras, Kap Eżekuttiv il-ġdida ta’ Aġenzija Sapport għamlet żjara ta’ kotesija lir-residenti li jgħixu f’Shalom fiż-Żurrieq, waħda mid-djar tagħna fil-komunita’. Jilqgħu lis-Sinjura Sciberras kien hemm ir-residenti tad-Dar, id-Direttur Fr Martin Micallef, l-Amministratur, Ms Nadine Camilleri Cassano, il-koordinatur tas-servizzi, Ms Remona Cuschieri u żewġ ħaddiema tad-dar.

Is-Sinjura Sciberras għandha esperjenza twila fil-qasam soċjali, hekk kif, bħala social worker professjonali, ilha taħdem f’dan il-qasam għal dawn l-aħħar 22 sena. Kemm kienet ilha fl-Aġenzija Appoġġ, is-Sinjura Sciberras ħadmet f’diversi oqsma ta’ din l-aġenzija, b’xogħol mat-tfal, żgħażagħ, u l-familji tagħhom. Is-Sinjura Sciberras hija wkoll Chairperson tal-Kumitat għat-Trobbija Pożittiva.

‘Shalom’ ġiet inawgurata fit-8 ta’ April 2016, minn Dr Justyne Caruana, Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u Anżjanità Attiva. F’din id-dar jgħixu ħames persuni b’diżabilita’ intellettwali.

This post is also available in: English