AD MULTOS ANNOS Fr Martin u Fr Trevor

Fl-okkażjoni tal-25 Anniversarju ta’ l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Fr Martin Micallef, Diretttur tad-Dar tal-Providenza, u l-40 Anniversarju ta’ l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Fr Trevor Fairclough, id-Direttur Spiritwali tad-Dar, ġiet organizzata quddiesa ta’ ringrazzjament fid-Dar tas-Siġġiewi li għaliha kienu mistiedna r-residenti u l-ħaddiema kollha. Fi tmiem il-quddiesa Grace Vassallo, waħda mir-residenti tad-Dar, ippreżentat żewġ kartolini magħmula mir-residenti stess.

Fr Trevor kien ordnat saċerdot mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fil-11 ta’ Lulju 1981 fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta filwaqt li Fr Martin kien ordnat saċerdot mill-istess Arċisqof nhar il-5 ta’ Lulju 1996.

Id-Dar tal-Providenza tixtieq tawgura Ad Multos Annos lil Fr Martin u lil Fr Trevor, li nhar il-Ħadd, 11 ta’ Lulju 2021 iċċelebraw rispettivament il-25 u l-40 Anniversarju tal-Ordinazzjoni Presbiterali tagħhom.