Entries by Victor Formosa

Craft & Coffee b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-grupp Craft & Coffee for Charity użaw it-talent tagħhom biex jagħmlu donazzjoni lid-Dar tal-Providenza. Huma ppreżentaw lid-Dar tas-Siġġiewi għadd mhux ħażin ta’ oġġetti mill-isbaħ maħdumin kollha bl-idejn li issa jistgħu jinbiegħu fil-bazaar tad-Dar. Grazzi għall-grupp Craft & Coffee for Charity tistgħu taraw b’għajnejkom dawn l-oġġetti kkuluriti li jolqtu l-għajn billi żżuru l-bazaar li hu miftuħ […]

Tislima lil John Paris, voluntier tad-Dar tal-Providenza

Id-Dar tal-Providenza ssellem il-memorja għażiża tas-Sur John Paris wieħed mill-voluntiera tagħna li nhar it-Tnejn 24 ta’ Awwissu 2020, il-Mulej sejjaħlu għal għandu fis-sema. John, flimkien ma’ martu Ġemma. ilhom jiġu jagħmlu xogħol volontarju fid-Dar tal-Providenza sa mis-sena 2012. L-appuntament tagħhom ta’ darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa ma jitilfuħx. John kien jagħmel xogħol volontarju fis-sezzjoni tal-manutenzjoni […]

Jinġabru €5,730 b’risq Id-Dar tal-Providenza

Is-somma ta’ €5,730 inġabret mis-sinjuri Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb b’risq Id-Dar tal-Providenza. Kull sena, għal dawn l-aħħar seba’ snin, Pierre u Anne Marie organizzaw BBQ għall-ħbieb ta’ Pierre Vella Petroni li d-dħul minnu kien imur kollu għad-Dar. Din is-sena minħabba l-pandemija tal-COVID-19 il-BBQ ma setghax isir imma minflok saret is-solita ġabra ta’ […]

Evolve by RS Group jagħtu kwantità ta’ ikel lid-Dar tal-Providenza

Kwantità ta’ ikel li tlesta għaċ-ċelebrazzjoni tal-10 Anniversarju ta’ Evolve by RS Group ingħatat kollha lid-Dar tal-Providenza wara li festin kellu jitħassar minħabba ż-żieda fil-każi ta’ nfezzzjonijiet bil-COVID-19. Il-kumpanija ħasset li dan ma kienx il-mument opportun għal ċelebrazzjonijiet u ddeċidiet li tħassar l-attività biex ħadd ma jitpoġġa f’riskju u l-ikel imur kollu lid-Dar tas-Siġġiewi. Din […]

Tmiem il-Ħidma tas-Sorijiet tal-Karità

Xahar qabel Dun Mikiel Azzopardi fetaħ il-bibien tad-Dar tal-Providenza fl-1968, eżattament fit-12 ta’ Jannar, għadd ta’ sorijiet tal-Karità ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bdew jgħixu bħala komunità fid-Dar stess biex jgħinu lill-fundatur f’din il-ħidma ġdida. Dawn kienu l-ewwel support workers tad-Dar mgħejjuna minn għadd ta’ voluntiera w aktar il-quddiem minn ħaddiema li ġew impjegati apposta. […]

Żjarat mill-familjari lir-residenti fid-Dar tal-Providenza

L-amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza introduċiet miżuri ġodda li permezz tagħhom issa jistgħu isiru żjarat mill-familjari tar-residenti wara li jkunu ngħataw appuntament. It-tul taż-żjarat huwa limitat għal 15-il minuti biss. Diġà saru xi żjajjar u jidher li l-arranġamenti mħejjija intlaqgħu tajjeb kif jidher tajjeb minn dan il-kumment li rċevejna mingħand waħda mill-qraba. “Prosit tassew ta’ din l-inizjattiva […]

Friends of Providence House NSW b’donazzjoni ta’ $16,000 lid-Dar tal-Providenza.

Matul dawn l-aħħar sittax-il xahar, il-Friends of Providence House NSW ġabru $16,000 li normalment jiġu ppreżentati uffiċċjalment lid-Dar tal-Providenza waqt il-Maratona tal-Volleyball li jsir fil-bidu ta’ Lulju fil-parkeġġ tad-Dar fis-Siġġiewi. Minħabba r-restrizzjonijiet imposti mill-pandemija COVID-19, il-maratona kellha titħassar u għalhekk is-somma miġbura ġiet trasferita lid-Dar ħafna qabel biex il-fondi jgħinu lid-Dar biex tkun tista’ tkompli […]

“Mużika tat-Triq” fid-Dar tal-Providenza

L-Ability Promoters tad-Dar tal-Providenza huwa grupp ta’ ħaddiema li l-ħidma ewlenija tagħhom hi li jagħmlu minn kollox għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti permezz ta’ ħidma integrata, għażliet tajbin ta’ saħħa u responsabbiltà xierqa. Ta’ kuljum jorganizzaw attivitajiet għar-residenti inkluż sports, workshops fl-arti u l-mużika, edukazzjoni, teknoloġija u attivitajiet oħra ta’ divertiment. Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, din is-sena […]

Donazzjoni ta’ Maskli Protettivi

Nhar il-Ħamis, 6 ta’ Mejju, mpjegati mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali (SCSA) wasslu lid-Dar tal-Providenza maskli prottettivi. Nadine Camilleri, l-Amministratur tad-Dar, wasslet l-apprezzament u l-ħajr tad-Dar lis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b’Diżabilità, l-Onor. Silvio Parnis kif ukoll lil Norwex Malta Ltd. u l-Corinthia Group of Companies li taw dawn il-maskli.

Maskri tal-wiċċ magħmula mill-ħajjatin tad-Dar tal-Providenza

Il-Gvern Malti dan l-aħħar ġentilment ta lid-Dar tal-Providenza 9,000 maskra biex jintużaw mill-ħaddiema tad-Dar tal-Providenza waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Dawn il-maskri jridu jintremew wara li jkunu użati. Minħabba l-eventwalità li dawn jiġu użati kollha, il-ħajjatin tad-Dar bdew ħidma biex huma stess jipproduċu maskri tal-wiċċ bid-drapp li wara l-użu tagħhom jistgħu jinħaslu u jerġgħu jintużaw. Kull […]