€2,110 mill-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem lid-Dar tal-Providenza

Fl-okkazjoni tal-50 anniversarju tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara, Fr Josef Mifsud, kappillan tal-parroċċa flimkien ma’ grupp ta’ parruċċani ippreżenta donazzjoni ta’ €2,110 lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza waqt żjara li għamlulu fid-Dar fis-Siġġiewi. Din is-sena id-Dar ukoll qed tfakkar il-50 sena mit-twaqqif tagħha minn Mons Mikiel Azzopardi fit-12 ta’ Settembru 1965.