Jinġabru €6,630 mill-BBQ tas-sajf b’risq Id-Dar tal-Providenza

Is-somma ta’ €6,630 inġabret minn Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb b’risq Id-Dar tal-Providenza waqt BBQ li sar nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Awwissu, 2023. Kull sena, għal dawn l-aħħar għaxar snin, Pierre u Anne Marie organizzaw BBQ għall-ħbieb tagħhom bid-dħul minnu jmur kollu għad-Dar. Tul is-sentejn tal-pandemija tal-COVID-19 il-BBQ ma sarx imma minflok xorta saret is-solita ġabra ta’ fondi b’risq id-Dar.

L-ammont miġbur ġie ppreżentat minn Pierre Vella Petroni u Anne Marie Xuereb lil Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, li rringrazzja lil Pierre u lil Anne Marie li reġgħu organizzaw il-BBQ u lil dawk kollha li għenu jew għamlu donazzjoni.

L-isponsors ewlenin għal din l-attività kienu Prime Ltd, C. Camilleri & Sons, Ron Axisa, Welbee’s Naxxar, GSD Co. Ltd, Farsons Direct, Vascas Ent. Ltd, Bristow Potteries, Provita, Rausi & Co u Gordon Portelli ta’ Pitkali Malta.