MESSA DA REQUIEM mill-Media Foundation for Music

Il-Proġett
Il-Medina Foundation for Music għandha l-pjaċir tippreżenta l-aħħar xogħol ta’ Mro. Mark Agius, il-Messa Da Requiem (2017) li se tiġi ppreżentata għall-ewwel darba fis-16 ta’ Marzu 2018 fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann mis-St Paul Chamber Ensemble, waħda mill-aħjar orkestri f’Malta.
Il-Messa Da Requiem hija xogħol bi tmien movimenti: L-Introjtu, il-Kyrie, is-Sekwenza Dies Irae (li hija maqsuma fi tmien movimenti oħra), is-Sanctus, l-Agnus Dei, Pie Jesu, Libera Me u In Paradisum. Hija miktuba għall-orkestra, erba’ solisti u l-Kor SATB li fih se jieħdu sehem is-solisti Karen Gatt Darmenia (Sopran), May Caruana (Kontralto), Charles Vincenti (Tenur) u Ivan Vella (Baritonu) flimkien mal-kor Rotondo li ġej minn Poznan, fil-Polonja.
L-isfond tal-Produzzjoni
Il-Medina Foundation for Music, li twaqqfet fl-2015, hija organizzazzjoni reġistrata, indipendenti, mingħajr qliegħ f’Malta u l-għanijiet tagħha huma li tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-iżvilupp mużikali professjonali u għarfien kulturali u fl-istess waqt tippromwovi il-viżjoni ta’ Malta bħala ċentru ta’ attivitajiet kulturali u edukattivi għar-reġuni kollha tad-dinja partikolarment ir-reġjun Ewro-Mediterran. Fuq kollox, il-Medina Foundation for Music temmen fit-tkabbir ta’ kultura ta’ kreatività, innovazzjoni, intraprenditorija, eċċellenza u flessibilità sostnuti bil-valuri ta’ mpenn, dedikazzjoni u integrità. Il-Programm tal-Fondazzjoni jitwettaq mis-St Paul Chamber Ensemble.
Għal aktar informazzjoni żur il-website: www.medinafoundationformusic.com
X’hemm speċjali f’din il-produzzjoni?
Dan l-avveniment kulturali huwa opportunità unika għall-udjenza biex tkun parti minn esperjenza mużikali f’wieħed mill-aktar siti storiċi prestiġjużi f’Malta, il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann u fl-istess waqt tappoġġja kawża filantropika.
Il-produzzjoni hija adatta għall-pubbliku in ġenerali, l-aktar dawk li japprezzaw mużika klassika sagra u msaħħa minn Chamber Ensemble kbir li jkollu jieħdu sehem miegħu erba’ solisti u kor minn Poznan fil-Polonja flimkien ma’ kantanti mistiedna oħra Maltin.
Din se tkun ukoll okkażjoni li fiha dan ix-xogħol, li huwa l-aħħar kompożizzjoni ta’ Mro Mark Agius, jinstema’ għall-ewwel darba.
X’inhu l-għan ta’ dan il-proġett?
Dan il-proġett għandu għan doppju. Primarjament, biex jippromwovi talent Malti waqt li joħloq esperjenza trans-kulturali permezz ta’ kollaborazzjoni ma’ wieħed mill-aqwa korijiet f’Poznan u fl-istess waqt joffri din l-esperjenza kulturali lill-pubbliku in ġenerali. It-tieni għan huwa li dan l-avveniment se jsir b’risq id-Dar tal-Providenza li tiddependi għal kollox fuq il-ġenerożità tal-benefatturi u donazzjonijiet mill-pubbliku biex taqdi il-missjoni tagħha. Il-biljetti tad-dħul, li se jmur kollu għad-Dar tal-Providenza, se jinbiegħu bil-prezz raġjonevoli ta’ 10 euro.
Għaliex il-crowdfunding?
Is-St Paul Chamber Ensemble iħabrek biex iżomm livelli ta’ eċċellenza mużikali. Madankollu, proġetti bħal dawn iridu jaraw kif jitħallsu l-ispejjeż meħtieġa għall-kiri tal-lokal, provi u l-ħlas żgħir li jingħata lil dawk li jieħdu sehem. Nemmnu li crowdfunding huwa metodu effettiv li bih individwi u gruppi li jemmnu fil-prinċipji tal-Media Foundation for Music kif ukoll ħidmiet oħra fi ħdan is-St Paul’s Chamber Ensemble jistgħu ikunu nvoluti direttament u personalment fil-pjattaformi edukattivi, kulturali u filantropiċi tagħha.
Napprezzaw l-appoġġ tiegħek biex niffinanzjaw din l-inizjattiva filantropika permezz ta’ sponsorships u donazzjonijiet. Jekk jogħġbok idħol fil-crowdfunding website tagħna: http://www.zaar.com.mt/projects/messadarequiem biex tara il-vidjow promozzjonali, tixtri l-biljetti jew tagħmel donazzjoni.
Kumpaniji interessati li joffru s-servizzi tagħhom, bħal stampar u reklamar huma mistiedna jikkuntattjaw il-fondazzjoni fuq: orchestra@medinafoundationformusic.com

Is-Sorijiet tal-Karità jingħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi 2017

Il-Premju Dun Mikiel Azzopardi għas-sena 2017 ingħata lis-Sorijiet tal-Karità bħala turija ta’ rikonoxximent u apprezzament għall-50 sena ta’ ħidma fid-Dar tal-Providenza. Sr Natalie Abela, d-delegata Maltija għall-Provinċja Malta-Italja flimkien ma’ Sr Lorenza Borg, Superjura tal-komunità tas-sorijiet li jaħdmu d-Dar tal-Providenza.

Dan tħabbar minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza, waqt kunċert li sar fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta taħt il-patroċinju distint tal-E.T. il-President tar-Repubblika, s-Sinjura Marie-Louise Coleiro Preca u l-E.T. l-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna.

Fl-1965 meta Dun Mikiel Azzopardi beda l-ħidma biex jibni fis-Siġġiewi l-ewwel Dar f’Malta għall-persuni b’diżabilità ħass li ma setax imexxi din id-Dar mingħajr l-esperjenza ta’ xi kongregzzjoni reliġjuża. Wara li fallewlu t-tentattivi tiegħu mal-Gwanelljani tal-Italja u s-Sorijiet Franġiskani Maltin huwa rrrikorra għas-Sorijiet tal-Karità li issa kienu stabbilew sew fil-ħidma karittatevoli tagħhom f’Malta.

Fl-1967, Dun Mikiel kiteb lill-Madre Ġenerali f’Ruma Sor Maria Candida Torchino, jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-Kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Il-Madre Generali aċċettat din it-talba u tat il-kunsens tagħha lill-Provinċjali ta’ Malta, Sor Angela Maria Corbella.

Fil-bidu tas-sena 1968, il-bini tal-ewwel Dar, li Dun Mikiel semma Villa Monsinjur Gonzi bħala rikonoxximent lill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien Sir Mikiel Gonzi li kien ta donazzjoni sostanzjali għal din l-opra, kien għoddu lest biex tilqa’ l-ewwel residenti.

Fit-12 ta’ Jannar 1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f’Villa Mons. Gonzi, il-Madre Provinċjali bagħtet komunità żgħira ta’ sorijiet li bdew jgħixu u jippreparaw għal din il-ħidma ġdida fid-Dar tal-Providenza. L-ewwel superjura ta’ din il-komunità kienet Sor Maria Assunta Mallia. Magħha kien hemm Sor Alessandra De Lazzaro u Sor Agostina Cutajar. Bħala kunvent is-sorijiet ingħataw binja li sal-1962 kienet tintuża mill-fizzjali Inglizi billi l-post fejn Dun Mikiel beda jibni Villa Monsinjur Gonzi kien Rest Camp tan-Navy Ingliza. Nhar il-Ħadd 11 ta’ Frar 1968, il-festa ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna liċ-ċkejkna Bernardette ġewwa l-grotta ta’ Masabielle ġewwa Lourdes, Dun Mikiel u s-sorijiet laqgħu l-ewwel tlett residenti f’Villa Mons Gonzi. Fl-24 ta’ Frar ta’ dik is-sena mbagħad, ġie iffirmat ftehim uffiċċjali bl-approvazzjoni tal-Arċisqof bejn l-Azzjoni Kattolika u l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret biex il-Provinċja Maltija tagħti s-servizzi tagħha lid-Dar.

Minn dak in-nhar sal-lum, din il-komunità baqgħet taqdi lir-residenti tad-Dar b’dedikazzjoni u imħabba kbira. 42 soru taw is-servizz tagħhom lir-residenti tul il-ħamsin sena tal-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Tul dan iż-żmien is-superjuri ta’ din il-komunità kienu Sor Maria Assunta Mallia, Sr Annunziata Cortis, Sr Cecilia Frendo, Sr Maria Ersilia Mifsud, Sr Madalena Fava, Sr Maria Antida Mifsud u Sr Lorenza Borg.

Fr Martin qal li l-50 anniversarju tal-ħidma tas-Sorijiet tal-Karità jistednuna nħarsu ‘l quddiem biex dak li nbena tul dawn is-snin kollha nkomplu nimpenjaw ruħna li inkompluh u ntejbuħ. “Id-Dar tal-Providenza hija mpenjata li tkompli tkun sinjal għas-soċjeta Maltija li l-persuni b’diżabilità jistħoqqilhom bħal kull persuna oħra ir-rispett, id-dinjità u d-drittjiet dovuti lilhom mill-konċepiment tal-mewt. Għad hawn minn jiddiskrimina imma aħna rridu nkomplu nistinkaw biex il-persuni b’diżabilità jingħataw dak li hu tagħhom bi dritt fis-soċjeta u fil-Knisja.”

Id-diskors ewlieni sar minn Isabel Bonello, tfajla b’diżabilità intellettwali li dawn l-aħħar snin ħadmet fuq riċerka inklussiva flimkien mal-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fi ħdan l-Università ta’ Malta dwar l-esperjenza ta’ protezzjoni żejda fil-ħajja ta’ persuni b’diżabilità intellettwali f’Malta. Isabelle Bonello tkellmet dwar esperjenza negattivi kif ukoll pożittivi ta’ protezzjoni żejda. Hija saħqet kemm l-għajnuna hi importanti ħafna fil-ħajja tal-persuni b’diżabilità intellettwali. “Ngħid għalija, meta nsib persuni li jgħinuni u jfehmuni bil-mod jien nitgħallem u nsir kapaċi nagħmel affarijiet ġodda. Per eżempju, fuq ix-xogħol sibt min igħallimni nuża l-iscanner u issa qed naħdem sigħat itwal u naqla’ iktar paga. L-Aġenzija Sapport kienu tawni sapport worker biex tgħinni nitgħallem nuża tal-linja waħdi, u llum immur f’ħafna postijiet b’tal-linja. Insib ukoll għajnuna mill-familja. Meta taħdmu ma’ persuni b’diżabilita intelletwali importanti li ma taqtawlhomx qalbhom. Fejn ma taslux, kunu kalmi u jekk hemm bżonn tispjegaw aktar minn darba. Fejn il-persuna tibqa’ jkollha bżonn l-għajnuna, xorta għandna nisimgħuha u ngħinuha biex tagħmel dak li tixtieq.”

Fid-diskors tiegħu l-Arċisqof Mons. Charles J Scicluna rringrazja lill-Forzi Armati u lil Kap Kmandant ta’ din l-esperjenza sabiħa u din il-kollaborazzjoni bejn il-Forzi Armati, l-Istat u d-Dar tal-Providenza. Huwa ddeskriva l-Kunċert bħala “esperjenza ta’ solidarjeta’.”
L-Arċisqof irringrazzja wkoll lis-Sorijiet tal-Karità talli l-kelma ta’ Ġesù, kuljum jagħmluha xhieda konkreta. “Intom parti mis-sbuħija tal-Knisja. Il-Katidral sabiħ, imma is-sbuħija tal-Knisja qegħda fix-xhieda tal-Evanġelju u jien nirringrazzjakom ukoll għax naf mill-esperjenza personali li x-xhieda tagħkom tagħmluha wkoll bit-tbissima anke f’mumenti diffiċli, b’dik is-serenita’.”

Fid-diskors tagħha l-President ta’ Malta l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, rringrazzjat ukoll lis-Sorijiet tal-Karità u stqarret li huma jiskantawha għax m’hawnx aspett wieħed ta’ vulnerabilità li dawn is-sorijiet ma ssibhomx minn ta’ quddiem. “Nixtieq nirringrazzjakom f’isem il-poplu Malti u Għawdxi, għax ix-xhieda li qed tagħtu tat-tagħlim soċjali tal-Knisja qed tagħmluh b’risq il-Maltin u l-Għawdxin kollha.”

Il-President ta’ Malta rringrazzjat lill-ħaddiema kollha tad-Dar tal-Providenza, l-ġenituri u lil dawk kollha li jagħtu daqqa t’id fid-Dar tal-Providenza. “Din id-Dar tibqa ix-xempju tal-persuni u ta’ dak kollu l-aktar għażiż f’qalbna. Dun Mikiel Azzopardi ġie ħafna qabel ma għaddejna il-liġijiet nazzjonalment u internazzjonalment. Kien hemm diġa dik il-viżżjoni ta’ dak li ngħidulu llum Is-Sheltered Living u Independent Living u dawk l-affarijiet kollha li llum niftahru li ghamilna u lleġiżlajna. Mons Mikiel Azzopardi jibqa’ din l-ikona tal-kobor u tat-tjubija”

Il-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast WO1 Jonathan Borg. Il-programm mużikali kien jinkludi siltiet minn kompożizzjonijiet mużikali ta’ Howard Hanson, Ludwig Van Beethoven, Ellis Brooks, Joseph Haydn, George Frideric Handel, Mro Joseph Sammut, Antonio Nani u Mro George Zammit.

Il-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta kienet akkumpanjata mill-Coro Bel Canto bis-sehem tat-tenur Gnr Georg, it-tenur Charles Vella Zarb u l-baritonu Alfred Camilleri.

Il-Premju Dun Mikiel Azopardi jingħata kull sena mid-Dar tal-Providenza biex jirrikonoxxi l-kontribut volontarju ta’ persuni jew organiżżazzjonijiet fil-qasam tal-persuni b’diżabilita’ f’Malta u Għawdex. Dan il-Premju tnieda għall-ewwel darba fl-1995, f’għeluq it-tletin sena mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza.
Il-Kunċert kien organizzat mid-Dar tal-Providenza bil-kortesija tal-Fondazzjoni tal-Kon Katidral ta’ San Ġwann u bil-għajnuna tas-Sur Tonio Bonello.

(Lista tar-rebbieħa tal-edizzjonijiet l-imgħoddija tidher hawn taħt).

Rebbieħa ta’ l-imgħoddi tal-Premju Dun Mikiel Azzopardi:

1995: Dr Lawrence Gonzi LL.D. u s-Sinjura Mari Lowell

1996: (Il-Premju ma nghatax)

1997: Sur Paul Mifsud u s-Sur Lewis Portelli

1998: Mons. Manuel Curmi

1999: Dun Charles Fenech O.P.

2000: Sur Joseph M. Camilleri

2001: Dr Carmelo Vella, M.D.

2002: Sinjura Victoria Demanuele

2003: Suor Maddalena u Suor Fortunata Fava

2004: Sur John Peel

2005: Sur John Micallef

2006: Sur Tonio Bonello u s-Sur Albert E. Vella

2007: Sinjura Yvonne Eastman

2008: Sur Alfred Bezzina

2009: Sur Denis Azzopardi, President tal-Grupp Distrofija Muskolari u l-Liċeo tal-Ħamrun, Kulleġġ San Ġorġ Preca

2010 Mons. Lawrence Gatt u Dun Ġużepp Borg Micallef

2011 Dun Lino Cardona SJ, u s-Sinjuri Blanche Mifsud u Mary Verzin

2012 Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità (KNPD)

2013 Adelina u Marcel Pisani

2014 (Il-Premju ma ngħatax)

2015 Anġela Agius

2016 Dar il-Kaptan

Is-Sorijiet tal-Karità jiċċelebraw 50 sena ta’ ħidma fid-Dar tal-Providenza   

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar 2018 Mons Joe Galea Curmi Vigarju Ġenerali qaddes quddiesa ta’ ringrazzjament fid-Dar tal-Providenza fl-okkażjoni tal-50 anniversarju minn meta s-Sorijiet tal-Karità ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret bdew il-ħdima tagħhom f’din id-Dar.

Fl-omelija tiegħu Mons Galea Curmi ikkwota lill-Papa Franġsiku li f’eapa Franġisku f’Evangelii gaudium, jgħid: “Jekk jirnexxieli ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan hu diġà biżżejjed biex jiġġustifika d-don ta’ ħajti.” Huwa rringrazzja lis-Sorijiet tal-Karità li 50 sena ilu aċċettaw l-istedina ta’ Mons. Mikiel Azzopardi u għarafu s-servizz fid-Dar tal-Providenza bħala mod mill-isbaħ kif tgħixu l-vokazzjoni tagħhom fuq l-eżempju tal-fundatriċi tagħhom Santa Giovanna Antida Thouret. Huwa rrinrazzja wkoll lit-42 soru li taw is-servizz tagħhom hawn tul dawn il-ħamsin sena u qalli li “kull soru hi ġrajja għaliha, ġrajja ta’ ġenerożità, u ta’ dan nuru gratitudni kbira.”
Għal din l-okkażjoni kienet preżenti l-Provinċjali tas-Sorijiet tal-Karità għal Malta u l-Italja Sr Mary Stephanos li ġie tirrapreżenta s-Superjura Ġeneral Sr Nunzia De Gori. Fid-diskors tagħha hija fost oħrajn qalet li tista’ biss nimmaġina kemm għas-sorijiet fil-bidu din il-missjoni deheret diffiċli għalihom, imma fuq l-eżempju tal-Fundatriċi tagħna, Santa Ġovanna Antida li kellha fiduċja għamja fil-Mulej, huma daħlu b’ruħhom u ġisimhom għal dan ix-xogħol, konvinti li Alla, li sejħilhom, ma kien ser jabbandunahom qatt. “Jiena ċerta, li l-kliem ta’ Santa Ġovanna Antida “Alla huwa kullimkien, il-foqra huma kullimkien. Dan huwa biżżejjed għalina” qawwielhom qalbhom u saħħaħhom fl-għan tagħhom li jkomplu jservu lil Alla fil-persuna ta’ dawk li huma fil-bżonn bl-istess spirtu u imħabba li San Vinċenz De Paule u Santa Ġovanna Antida urew matul ħajjithom kollha. Illum qegħdin hawn biex fuq kollox infakkru l-fedeltà u l-ħniena li Alla wera magħhom u ma’ kull min daħal f’dan il-post sagru fejn raw biss imħabba u dedikazzjoni bla qies. Hija biss l-imħabba infinita tiegħu li tagħtina l-kapaċità li ningħataw kompletament għall-oħrajn u nuruhom id-dinjità u r-rispett, li kull persuna maħluqa xbieha t’Alla jistħoqqilha.
Fr Martin Direttur tad-Dar tal-Providenza qal li żgur li r-residenti tad-Dar tal-Providenza u jistgħu jgħidu lis-Sorijiet tal-Karità l-kliem sabiħ li bih San Luqa fl-Atti tal-Appostli deskriva l-akkoljenza tal-Maltin wara n-nawfraġju tagħhom f’Malta: “Ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha.” Atti 28,2. Fl-isem ir-residenti huwa rringrazzja lis-sorijiet għad-dedikazzjoni tagħhom f’għotja sħiħa u disinteressata biex il-persuni b’diżabilità li jgħixu fid-Dar isibu ambjent li jirrispetta d-dinjità u d-dirittijiet tagħhom.

Is-Sorijiet tal-Karità jew aħjar is-sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret ġew f’Malta fl-1868, u minnufih il-Gvern fdalhom f’idejhom l-orfanatrofji tiegħu, li dak iż-żmien kienu l-Belt Valletta. Biż-żmien il-Gvern fdalhom tlett skejjel żgħar, il-Baħrija, l-Imtaħleb u Birżebbuġa. Is-sorijiet bdew jieħdu ħsieb ukoll il-Konservatorju Vincenzo Bugeja f’Santa Venera u l-Konservatorju tal-Isqof fir-Rabat Għawdex. Fetħu wkoll skejjel f’Ħal Tarxien, San Ġiljan u l-Gudja. L-akbar ħidma tagħhom kienet fl-isptarijiet fejn fetħu skola għall-infermiera.

Fl-1965 meta Dun Mikiel Azzopardi beda l-ħidma biex jibni fis-Siġġiewi l-ewwel dar f’Malta għall-persuni b’diżabilità ħass li ma setax imexxi din id-Dar mingħajr l-esperjenza ta’ xi kongregzzjoni reliġjuża. Bl-approvazzjoni tad-Direttur Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija kien ippreżenta memorandum bi pjan għall-iżvillup tad-Daru mar Ruma fejn għamel kuntatti mal-Opera di Don Orione biex jiġu Mlata u jieħdu ħsieb it-tmexxija tad-Dar. Meta dawn in-negozjati fallew, hu irrikorra għall-Kongragazzjoni oħra dik tas-Servi della Carità (Opera Don Guantella). L-Azzjoni Kattolika Maltija kellha diversi laqgħat anke hawn Malta, mas-Superjur Ġenerali, Padre Amado Pudino u diriġenti oħra tal-istess Opra, iżda dan it-tentattiv falla wkoll. Kienu wkoll avviċinati s-Sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù f”Malta iżda dawn ukoll ma aċċettawx. Wara Dun Mikiel irrrikorra għas-Sorijiet ta’ Karità li issa kienu stabbilew sew fil-ħidma karittatevoli tagħhom f’Malta.

Fl-1967, Dun Mikiel kiteb lill-Madre Ġenerali f’Ruma Sor Maria Candida Torchino, jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-Kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Il-Madre Generali aċċettat din it-talba u tat il-kunsens tagħha lill-Provinċjali ta’ Malta, Sor Angela Maria Corbella.

Fil-bidu tas-sena 1968, il-bini tal-ewwel dar li Dun Mikiel semma Villa Monsinjur Gonzi bħala rikonoxximent lill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien Sir Mikiel Gonzi li kien ta donazzjoni sostanzjali għal din l-opra kien għoddu lest biex tilqa’ l-ewwel residenti.

Fit-12 ta’ Jannar 1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f’Villa Mons. Gonzi, il-Madre Provinċjali bagħtet komunità żgħira ta’ sorijiet li bdew jgħixu u jippreparaw għal din il-ħidma ġdida fid-Dar tal-Providenza. L-ewwel superjura ta’ din il-komunità kienet Sor Maria Assunta Mallia. Magħha kien hemm Sor Alexandra Delazzaio u Sor Agostina Cutajar. Bħala kunvent is-sorijiet ingħataw binja li sal-1962 kienet tintuża mill-fizzjali Inglizi billi l-post fejn Dun Mikiel beda jibni Villa Monsinjur Gonzi kien Rest Camp tan-Navy Ingliza.

Nhar il-Ħadd 11 ta’ Frar 1968, il-festa ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna liċ-ċkejkna Bernardette ġewwa l-grotta ta’ Masabielle ġewwa Lourdes, Dun Mikiel u s-sorijiet laqgħu l-ewwel tlett residenti f’Villa Mons Gonzi.

Fl-24 ta’ Frar ta’ dik is-sena mbagħad, ġie iffirmat ftehim uffiċċjali bl-approvazzjoni tal-Arċisqof bejn l-Azzjoni Kattolika u l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret biex il-Provincja Maltija tagħti s-servizzi tagħha lid-Dar. Minn dak iż-żmien sal-lum, din il-komunità baqgħet tissapportja lir-residenti b’dedikazzjoni u imħabba kbira.

Minn dak in-nhar sal-lum, din il-komunità baqgħet taqdi lir-residenti tad-dar b’dedikazzjoni u imħabba kbira. 42 soru taw is-servizz tagħhom lir-residenti tul il-ħamsin sena tal-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Tul dan iż-żmien is-superjuri ta’ din il-komunità kienu Sor Maria Assunta Mallia, Sr Annunziata Cortis, Sr Cecilia Frendo, Sr Maria Ersilia Mifsud, Sr Madalena Fava, Sr Maria Antida Mifsud u Sr Lorenza Borg.

Fl-2003 is-sorijiet tewmin Sr Madalena Fava u Sr Fortunata Fava li servew lid-Dar bejn l-1982 sal-1994 ingħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Dan il-premju beda jingħata kull sena mill-1995 bħala rikonoxximent pubbliku lil dawk il-persuni li jkunu taw kontribut fil-qasam tal-persuni b’diżabiltà jew fid-Dar tal-Providenza. Fl-1 ta’ Diċembru 2017 waqt Kunċert annwali mtellgħa mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann b’risq id-Dar tal-Providenza dan il-Premju ingħata wkoll lill-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bħal rikonoxximent għall-50 sena ta’ ħidma fid-Dar tal-Providenza.

Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Omelija tiegħu fid-Dar tal-Providenza nhar l-1 ta’ Jannar 2018 qal li “50 sena ilu, is-Sorijiet tal-Karità bdew din l-avventura ta’ mħabba propju biex jgħixu l-kariżma tagħhom li jkunu s-sorijiet tal-karità, is-sorijiet li jwasslu l-imħabba ta’ Ġesù, l-imħabba ta’ Alla f’tant ambjenti differenti, kif għadhom jagħmlu sal-lum.”

Informazzjoni Storika

Is-Sorijiet tal-Karità jew aħjar is-sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret ġew f’Malta fl-1868, u minnufih il-Gvern fdalhom f’idejhom l-orfanatrofji tiegħu, li dak iż-żmien kienu l-Belt Valletta. Biż-żmien il-Gvern fdalhom tlett skejjel żgħar, il-Baħrija, l-Imtaħleb u Birżebbuġa. Is-sorijiet bdew jieħdu ħsieb ukoll il-Konservatorju Vincenzo Bugeja f’Santa Venera u l-Konservatorju tal-Isqof fir-Rabat Għawdex. Fetħu wkoll skejjel f’Ħal Tarxien, San Ġiljan u l-Gudja. L-akbar ħidma tagħhom kienet fl-isptarijiet fejn fetħu skola għall-infermiera.

Fl-1965 meta Dun Mikiel Azzopardi beda l-ħidma biex jibni fis-Siġġiewi l-ewwel dar f’Malta għall-persuni b’diżabilità ħass li ma setax imexxi din id-Dar mingħajr l-esperjenza ta’ xi kongregzzjoni reliġjuża. Bl-approvazzjoni tad-Direttur Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija kien ippreżenta memorandum bi pjan għall-iżvillup tad-Daru mar Ruma fejn għamel kuntatti mal-Opera di Don Orione biex jiġu Mlata u jieħdu ħsieb it-tmexxija tad-Dar. Meta dawn in-negozjati fallew, hu irrikorra għall-Kongragazzjoni oħra dik tas-Servi della Carità (Opera Don Guantella). L-Azzjoni Kattolika Maltija kellha diversi laqgħat anke hawn Malta, mas-Superjur Ġenerali, Padre Amado Pudino u diriġenti oħra tal-istess Opra, iżda dan it-tentattiv falla wkoll. Kienu wkoll avviċinati s-Sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù f”Malta iżda dawn ukoll ma aċċettawx. Wara Dun Mikiel irrrikorra għas-Sorijiet ta’ Karità li issa kienu stabbilew sew fil-ħidma karittatevoli tagħhom f’Malta.

Fl-1967, Dun Mikiel kiteb lill-Madre Ġenerali f’Ruma Sor Maria Candida Torchino, jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-Kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Il-Madre Generali aċċettat din it-talba u tat il-kunsens tagħha lill-Provinċjali ta’ Malta, Sor Angela Maria Corbella.

Fil-bidu tas-sena 1968, il-bini tal-ewwel dar li Dun Mikiel semma Villa Monsinjur Gonzi bħala rikonoxximent lill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien Sir Mikiel Gonzi li kien ta donazzjoni sostanzjali għal din l-opra kien għoddu lest biex tilqa’ l-ewwel residenti.

Fit-12 ta’ Jannar 1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f’Villa Mons. Gonzi, il-Madre Provinċjali bagħtet komunità żgħira ta’ sorijiet li bdew jgħixu u jippreparaw għal din il-ħidma ġdida fid-Dar tal-Providenza. L-ewwel superjura ta’ din il-komunità kienet Sor Maria Assunta Mallia. Magħha kien hemm Sor Alexandra Delazzaio u Sor Agostina Cutajar. Bħala kunvent is-sorijiet ingħataw binja li sal-1962 kienet tintuża mill-fizzjali Inglizi billi l-post fejn Dun Mikiel beda jibni Villa Monsinjur Gonzi kien Rest Camp tan-Navy Ingliza.

Nhar il-Ħadd 11 ta’ Frar 1968, il-festa ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna liċ-ċkejkna Bernardette ġewwa l-grotta ta’ Masabielle ġewwa Lourdes, Dun Mikiel u s-sorijiet laqgħu l-ewwel tlett residenti f’Villa Mons Gonzi.

Fl-24 ta’ Frar ta’ dik is-sena mbagħad, ġie iffirmat ftehim uffiċċjali bl-approvazzjoni tal-Arċisqof bejn l-Azzjoni Kattolika u l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret biex il-Provincja Maltija tagħti s-servizzi tagħha lid-Dar. Minn dak iż-żmien sal-lum, din il-komunità baqgħet tissapportja lir-residenti b’dedikazzjoni u imħabba kbira.

Minn dak in-nhar sal-lum, din il-komunità baqgħet taqdi lir-residenti tad-dar b’dedikazzjoni u imħabba kbira. 42 soru taw is-servizz tagħhom lir-residenti tul il-ħamsin sena tal-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Tul dan iż-żmien is-superjuri ta’ din il-komunità kienu Sor Maria Assunta Mallia, Sr Annunziata Cortis, Sr Cecilia Frendo, Sr Maria Ersilia Mifsud, Sr Madalena Fava, Sr Maria Antida Mifsud u Sr Lorenza Borg.

Fl-2003 is-sorijiet tewmin Sr Madalena Fava u Sr Fortunata Fava li servew lid-Dar bejn l-1982 sal-1994 ingħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Dan il-premju beda jingħata kull sena mill-1995 bħala rikonoxximent pubbliku lil dawk il-persuni li jkunu taw kontribut fil-qasam tal-persuni b’diżabiltà jew fid-Dar tal-Providenza. Fl-1 ta’ Diċembru 2017 waqt Kunċert annwali mtellgħa mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann b’risq id-Dar tal-Providenza dan il-Premju ingħata wkoll lill-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Giovanna Antida Thouret bħal rikonoxximent għall-50 sena ta’ ħidma fid-Dar tal-Providenza.

Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Omelija tiegħu fid-Dar tal-Providenza nhar l-1 ta’ Jannar 2018 qal li “50 sena ilu, is-Sorijiet tal-Karità bdew din l-avventura ta’ mħabba propju biex jgħixu l-kariżma tagħhom li jkunu s-sorijiet tal-karità, is-sorijiet li jwasslu l-imħabba ta’ Ġesù, l-imħabba ta’ Alla f’tant ambjenti differenti, kif għadhom jagħmlu sal-lum.”

Somma rekord ta’ miġbura waqt Festa ta’ Ġenerożità oħra għad-Dar tal-Providenza

€1,255,269 inġabru waqt il-Festa ta’ Ġenerożità organizzata mid-Dar tal-Providenza bl-appoġġ ta’ Radju RTK. It-temp tajjeb għalkemm kemmxejn kiesaħ għen biex għadd kbir ta’ nies marru s-Siġġiewi biex jagħmlu d-donazzjoni tagħhom taħt it-tinda li ttellgħet fil-parkeġġ. Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organizzaw ġabriet speċjali.

Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, qal li din il-Festa ta’ Ġenerożità bħal dejjem uriet il-qalb kbira tal-poplu Malti u Għawdxi li għal darb’oħra wera solidarjetà u ġenerożità mad-Dar. Huwa qal li jħossu kommoss quddiem din is-somma rekord li nġabret u ma jistax ma jirringrazzjax lill-Maltin u l-Għawdxin kollha għall-ġenerożità kbira tagħhom. Huwa wiegħed li dawn il-flus ser jissarfu f’aktar ħidma biex ir-residenti tad-Dar ikomplu jgawdu minn servizzi individwalizzati tal-għola kwalità li jiggarantixxu rispett sħiħ lejn id-dinjità u drittijiet tagħhom. Huwa rringrazzja lill-awtoritajiet ċivili, reliġjużi u politiċi għall-appoġġ tagħhom kif ukoll lil numru kbir ta’ voluntiera li taw is-sehem tagħhom biex għal darba oħra din il-maratona kienet suċċess.

L-ewwel żjara saret minn Mons Arċisqof Charles J. Scicluna li wkoll iċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza. Waqt il-omelija, l-Arcisqof qal li “Hemm propjetatjiet ġodda li l-Knisja qegħda tafda lid-Dar tal-Providenza u li l-poplu Malti wkoll qed iħallihom lid-Dar tal-Providenza u li qed jintużaw bħala residenzi tal-persuni b’diżabilita’ fil-komunita’.

Matul il-jum kien hemm żjarat mill-President ta’ Malta, s-Sinjura Marie-Louise Coleiro Preca u s-Sur Preca, il-Prim Ministru, Dr Joseph Muscat, Dr Owen Bonnici, Ministru għall-Ġustizja, Kultura u Gvern Lokali, id-deputati mexxejja tal-Partit Nazzjonalista s-Sur Robert Arrigo u s-Sur David Agius li rrappreżentaw lill-Kap ta’ l-Oppożizzjoni Dr Adrian Delia li jinsab imsiefer, is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, is-Sur Anthony Agius Decelis; is-Segretarju Parlamemtari Għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat, is-Sur Clifton Grima: il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta l-Brigadier Jeffrey Curmi, l-Arċisqof Emeritus Mons Paul Cremona OP, il-Vigarju Ġenerali Mons Joe Galea Curmi kif ukoll il-Kummissjarju għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità s-Sur Oliver Scicluna. Attendew ukoll għadd ta’ membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati, rappreżentanti tal-partiti politiċi u rappreżentanti ta’ korpi kostitwiti. Mid – Diocesi ta’ Ghawdex, ingabret is-somma ta’ €20,967.43.

Bħala parti mill-Festa ta’ Ġenerożità, nġabret is-somma ta’ €34,300 mill-irkant ta’ xogħlijiet artistiċi mogħtija minn aktar minn mitt artisti Maltin u barranin. Ħafna kienu dawk li għamlu l-offerti tagħhom online imma l-maġġoranza żaru d-Dar tal-Providenza.

Ix-xandira televiżiva bdiet fid-9.00am b’quddiesa mill-kappella tad-Dar u baqgħet sejra sa wara nofsillejl meta tħabbret is-somma totali fost ferħ u briju ta’ l-għadd kbir ta’ voluntiera li taw ħinhom għal din il-Festa ta’ Ġenerożità. Il-Maratona kienet trasmessa dirett fuq TVM, TVM2, ONE TV u NET TV. Matul ix-xandira kien hemm spettaklu ta’ kant u żfin minn kantanti u żeffiena ewlenin.

Feast of Generosity towards Id-Dar Tal-Providenza on New Year’s Day

Details were given on the 22nd edition of the Feast of Generosity that takes place every New Year’s Day. It is organised by Id-Dar tal-Providenza, together with RTK Radio, primarily to raise funds so that it can continue to provide and improve on the services it offers.
Fr Martin Micallef, Director of Id-Dar tal-Providenza, explained the four main reasons behind the Feast of Generosity: to meet up with the residents, to see the capital projects, to raise the much needed funds but more importantly to spread the Home’s message that society has to respect persons with disability, treat them with the dignity they deserve and offer them choices and opportunities that everyone has a right to enjoy.

Mr Anton Attard, speaking on behalf of RTK, said that the marathon had raised over €10 million over the 22year span of its existance. He thanked Tonio Bonello an Sonia Young who had, in the past been instrumental in the creation and fostering of this annual milestone. “The public’s willingness to respond to RTK’s campaigns for Dar tal-Providenza grew like the biblical mustard seed’ said Mr Attard.

The Feast of Generosity kicks off at 9.00am with a Mass celebrated by Archbishop Mgr Charles J. Scicluna in the Home’s chapel. Focus will then be on the main stage under the big tent where there will be a spectacle of entertainment and interviews with various personalities who visit the Home during the day.
This year an auction of works of art kindly donated by over one hundred Maltese and foreign artists will again be held as part of the Feast of Generosity. The public will be able to view beforehand these works of art at an exhibition set up in the foyer of Parliament building in Valletta between the 15th and 26th December. Viewing will be between 9.00am and 5.00pm Monday to Friday whilst on the weekend doors are open between 9.00am and 1.00pm.
The exhibition will be officially opened by the Speaker of the House, the Hon Dr Anġlu Farrugia on Friday 15 December 2017 at 5.00pm
On New Year’s Day they will then be displayed at Id-Dar tal-Providenza. All those wishing to bid for the works of art may do so online on www.dtpauction.com between the 15 December 2017 and 1st January 2018. On New Year’s Day there will also be the possibility for bidding by phone on a number that will be shown on the TV screens during the broadcast on the main local TV stations. One may also visit the hall at Id-Dar tal-Providenza in Siġġiewi where the works may also be viewed. The catalogue with all the works of art may be viewed on www.dtpauction.com as from the 15 December.
For the benefit of those who will not be able to visit id-Dar tal-Providenza, the whole telethon, which ends around midnight, will be relayed ‘live’ on the main television stations. Donations may be made at the Home in Siġġiewi, at Radio RTK studios in Blata l-Bajda or by phone as follows:
€10 Donation – 516 02 012
€15 Donation – 517 02 013
€25 Donation – 518 02 014

L-MPE Roberta Metsola iżżur Id-Dar tal-Providenza

Il-Membru Parlamentari Ewropew Roberta Metsola żaret Id-Dar tal-Providenza u ġiet milqugħa minn Fr Martin Micallef, Id-Direttur tad-Dar u membri tal-Amministrazzjoni.

Hija rat il-pixxina tal-akwaterapija tintuża, għadd ta’ residenti jaħdmu fiċ-Ċentru Agrikolu San Isidor, oħrajn jużaw il-kompjuters speċjalizzati fl-ICT Lab kif ukoll il-kmamar multisensorjali. Kellha l-opportunità li tara residenti waqt il-provi għall-kunċert tal-Milied primarjament il-play “Chitty, Chitty, Bang, Bang”

“Sanctuary”

Fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Belt Valletta sar “Sanctuary”, kunċert ta’ Mużika Sagra b’risq id-Dar tal-Providenza mis-St Paul Chamber Ensemble taħt id-direzzjoni ta’ Chev Mro Mark Agius.

Read more

In-Nunzju Appostoliku ġdid għal-Malta iżur id-Dar tal-Providenza.

In-Nunzju Appostoliku ġdid għal-Malta, l-E.T. Mons Alessandro D’Errico għamel l-ewwel żjara uffiċċjali tiegħu fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Huwa kien milqugħ mid-Direttur tad-Dar, Fr Martin u Micallef u ltaqa’ mar-residenti u l-carers tagħhom. Huwa sab ħin biex iżur il-kappella u l-mużew u l-qabar ta’ Dun Mikiel kif ukoll jara b’għajnejh il-faċilitajiet u l-ħidma li ssir fil-pixxina terapewtika u fiċ-Ċentru Agrikolu San Isidor.

Read more

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-Konferenza dwar il-Katekeżi u l-Persuni b’Diżabilità

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Katekeżi u l-Persuni b’Diżabilità fil-ħajja tal-Knisja organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-evanġelizzazzjoni ġdida fl-okkażjoni ta’ għeluq il-25 sena mill-pubblikazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.

Read more

Players u voluntiera tal-Maratona tal-Volleyball 2017 mistiedna tal-President ta’ Malta

Il-President ta’ Malta, s-Sinjura Marie-Louise Coleiro Preca tat riċeviment għall-players u l-voluntiera li ħadu sehem fil-Maratona tal-Volleyball li saret bejn it-30 ta’ Ġunju u t-2 ta’ Lulju ta’ din is-sena. Ir-riċeviment sar fil-Palazz ta’ San Anton. Fil-Maratona ta’ 53 siegħa ta’ Volleyball ħadu sehem erbgħin player u aktar minn tliet mitt voluntier li bis-saħħa tagħhom inġabret is-somma ta’ €658,039 li tinkludi wkoll il-flus li nġabru waqt il-programm televiżiv ‘Xarabank’ il-ġimgħa ta’ qabel.